Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi
Tutaj możesz znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat programu Mistrzów Kodowania. 

Mamy nadzieję, że rozwieją Twoje wątpliwości lub wręcz zachęcą do wzięcia w nim udziału. 

Pamiętaj, że w każdej chwili możesz skorzystać z formularza na stronie Kontakt, z którego wyślesz zapytanie.
 
Jeśli szkoła chce wziąć udział w programie Mistrzowie Kodowania…
dyrektor lub wytypowany przez niego nauczyciel/edukator wypełnia formularz zgłoszeniowy online, akceptuje regulamin programu i zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z realizacją programu. W formularzu zostają wskazani chętni nauczyciele (rekomendujemy udział min. dwóch nauczycieli ze szkoły/placówki), którzy zdecydują się prowadzić regularne lekcje programowania dla swoich uczniów. Zadaniem szkoły/placówki jest zapewnienie nauczycielowi/edukatorowi na czas zajęć dostępu do sali komputerowej lub po prostu sprzętu komputerowego, na którym będą mogli pracować uczniowie.
Po zakwalifikowaniu szkoły/placówki do programu zgłoszeni do programu nauczycieli otrzymają formularz zgłoszeniowy na szkolenia.
Uczestnicząc w programie nauczyciel zobowiązany jest do…
wzięcia udziału w bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu z programowania, a następnie do realizacji zajęć o łącznym czasie trwania minimum 16 godzin lekcyjnych. W trakcie edycji nauczyciel będzie miał do wypełnienia trzy ankiety (na początku, w połowie i na zakończenie programu). Ankiety są krótkie (czas uzupełnienia jednej nie przekracza 15 minut), a ich najważniejszym celem jest ewaluacja programu, która pozwala na dopasowanie planowanych działań do potrzeb uczestników, a także na ciągłe podnoszenie jakości Mistrzów Kodowania.

Oprócz tych twardych warunków zależy nam szczególnie na współpracy z koordynatorami programu, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem z innymi uczestnikami, a także na uczestniczeniu w budowaniu coraz większej społeczności Mistrzów Kodowania.
W ramach programu liczba godzin realizowanych zajęć wynosi…
…minimum 16 godzin lekcyjnych – o tyle proszeni są nauczyciele/edukatorzy biorący udział w programie Mistrzowie Kodowania.

Niektórzy nauczyciele organizują zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu, inni raz na dwa tygodnie, jeszcze inni robią dłuższe spotkania raz na miesiąc. Zajęcia mogą trwać jednorazowo 45 lub 90 min. (ale inne warianty też są dopuszczalne). Decyzję o trybie pracy podejmuje nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem placówki….minimum 16 godzin zegarowych – o tyle proszeni są edukatorzy biorący udział w Mistrzach Kodowania.
Program jest realizowany w ramach godzin lekcyjnych, jako zajęcia dodatkowe pozalekcyjne, albo…
…w innej formie, która odpowiada placówce. Każda społeczność, która przystąpiła do programu Mistrzowie Kodowania, jest niepowtarzalna, dlatego decyzję o tym w jaki sposób zajęcia zostaną rozplanowane i prowadzone pod względem logistycznym pozostawiamy w gestii danej szkoły, dyrektora i nauczyciela.
Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w ramach regularnych zajęć dydaktycznych (np. lekcji informatyki, zajęć komputerowych, godzinie z wychowawcą a niektóre scenariusze na lekcjach matematyki), godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela (tzw. godziny karciane), innych zajęć dodatkowych.
 
KONTAKT DLA SZKÓŁIwona Brzózka-Złotnicka
Koordynatorka programu
kontakt@mistrzowiekodowania.pl
tel. 604620645
KONTAKT DLA MEDIÓW Iwona Kruk
iwona.kruk@dfusion.pl