Mistrzowie kodowania
 
Junior
Mistrzowie kodowania
 
O programie
Praca nad koncepcją programu Mistrzowie Kodowania Junior rozpoczęła się wiosną 2015 r. Na bazie naszych doświadczeń w placówkach szkolnych powstał pomysł, aby wprowadzić elementy nauki programowania do edukacji przedszkolnej. To był naturalny, kolejny krok na drodze naszego rozwoju - po części wynikał z naszej intuicji, a po części z sygnałów, które do nas docierały od nauczycieli edukacji przedszkolnej, że oni też są gotowi włączyć się w wielki ruch nauki programowania. 
Młodsze dzieci wymagają jednak innego podejścia do nauki niż uczniowie w szkołach. Potrzeby rozwojowe przedszkolaków związane są z ruchem, doświadczaniem świata przez zmysły, rozwojem umiejętności poznawczych i nauką przez zabawę. 
Żeby sprostać temu wyzwaniu, stworzyliśmy specjalny zespół nauczycieli - trenerów naszego programu, który podjął się stworzenia scenariuszy zajęć wprowadzających w świat programowania, dedykowanych edukacji przedszkolnej. Liderką zespołu została Joanna Szczecińska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i zajęć komputerowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stargardzie, tyflopedagog z wieloletnim doświadczeniu w pracy z uczniami niepełnosprawnymi i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To z jej inicjatywy i według jej koncepcji powstała autorska propozycja dydaktyczna - Mata Edukacyjna Mistrzów Kodowania oraz program pozwalający na wprowadzanie elementarnych podstaw programowania do przedszkola, który jednocześnie odpowiadał na potrzeby rozwojowe dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 
Mata Edukacyjna wraz z zestawem scenariuszy otrzymała pozytywną recenzję przygotowaną przez dr hab. Małgorzatę Żytko, Prof. Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownika Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli. 
Rozwiązanie, które powstało w ramach pilotażowej edycji programu Mistrzowie Kodowania Junior, jak każde dobre narzędzie, jest stale przez nas rozwijane i udoskonalane. Bazując na doświadczeniach nauczycieli z placówek, które biorą udział w programie, powstały nowe scenariusze zajęć, nowe metody, nowe rozwiązania i nowe pomysły na pracę z Matą Edukacyjną. 
Używa je coraz więcej placówek przedszkolnych i szkolnych (na etapie edukacji wczesnoszkolnej). Pozwala przedszkolakom i uczniom w aktywny sposób rozwijać myślenie, pamięć, mowę i umiejętności matematyczne, a także wspiera naukę czytania i pisania. Jest też doskonałym narzędziem pozwalającym na metodyczne i wartościowe wprowadzanie uczniów w świat aplikacji edukacyjnych i narzędzi związanych z programowaniem. 
W tworzenie programu Mistrzowie Kodowania Junior (na różnych jego etapach) zaangażowani byli i są: Karolina Żelazowska (również autorka niepowtarzalnych grafik do Maty), Wioletta Szwebs, Sylwia Milczarek (specjalistka od programu Scratch Junior), Grażyna Kędzia, Iwona Cugier, Agnieszka Kucisz. 
Obecnie najaktywniej nad rozwojem programu nauki programowania dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - opartego o założenia Mistrzów Kodowania Junior - pracują trenerki programu Mistrzowie Kodowania: Anna Świć (Przedszkole nr 83 w Lublinie, uczestniczka pilotażowej edycji programu Mistrzowie Kodowania Junior, blog: Kodowanie na dywanie) oraz Joanna Apanasewicz (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w “Małej Szkole” w Koninie Żagańskim, blog: Mali programiści), a także jeden z koordynatorów programu, Krzysztof Jaworski. 

 
Zobacz film
 
KONTAKT DLA SZKÓŁIwona Brzózka-Złotnicka
Koordynatorka programu
kontakt@mistrzowiekodowania.pl
tel. 604620645
KONTAKT DLA MEDIÓW Iwona Kruk
iwona.kruk@dfusion.pl