Współpraca w grupie

 
Współpraca w grupie
 

Współpraca w grupie

Współpraca w grupie Praca w zespole i umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów to kompetencje, które są niezbędne w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest, aby rozwijać je od najmłodszych lat.
Programowanie to sposób myślenia. Umiejętność programowania daje nam szanse na kreowanie rzeczywistości, uczy dostrzegania zależności i reguł w otaczającym nas świecie, pozwala osiągać cele róznymi drogami.
Nauczyciele są ważni. Jakość edukacji zależy od ich wiedzy, umiejętności, stosowanych metod, ale także od reprezentowanych przez nich postaw i wartości, dlatego każdego dnia inwestujemy w ich rozwój.
KONTAKT DLA SZKÓŁIwona Brzózka-Złotnicka
Koordynatorka programu
kontakt@mistrzowiekodowania.pl
tel. 604620645
KONTAKT DLA MEDIÓW Iwona Kruk
iwona.kruk@dfusion.pl